Welkom bij Bandencontrole.nl 

Gebruikersnaam
Wachtwoord
            

Voor meer informatie neemt U contact op met E.H.Mensink 0416-276869 of  +31 (0)6.53.44.93.86 of via mail info@bandencontrole.nl

Waarom U regelmatig uw bandenspanning zou gaan controleren?
Uit iedere band ontsnapt continu een beetje lucht op de aansluiting velg en hiel van de band. Daarom moet bij montage van nieuwe banden de velg zitting worden schoongemaakt.
 Daarom is het belangrijk om uw bandenspanning regelmatig te controleren. Een te lage bandenspanning is schadelijk voor het brandstofverbruik.
Bovendien wordt een band op onderspanning warmer waardoor de slijtage vergroot. Een te hoge bandenspanning verkleind uw contact met het wegdek.

Waarom U regelmatig uw banden zou gaan controleren op slijtage?
Elke band slijt en verliest profieldiepte. Minder profiel betekend vergroten van de remweg. Als banden versleten zijn moeten ze vervangen worden.
Vervang banden als deze minder als twee millimeter profiel hebben

Wat te doen bij onregelmatige slijtage?
Let er op als banden scheef afslijten, de buiten- of binnen zijde van het loopvlak.
Dan staat de band niet recht onder uw auto. Laat de specialist uw uitlijning van de auto controleren.

Waarom gedemonteerde banden laten controleren door Bandencontrole.nl?
Wij kunnen aan de gedemonteerde banden zien of er afwijkingen aan het voertuig of de banden zijn.
Door uw gedemonteerde banden door een onafhankelijk bedrijf te laten controleren wordt zichtbaar of uw bandenverbruik kan verminderen.

Heeft U twijfel over banden welke gevuld zijn met Stikstof?
Wij kunnen samen met U een steekproef nemen om dat te controleren.

1

Bandencontrole.nl werkt met een eigen bandencontrole systeem om uw onderhoud aan de voertuigen in beeld te krijgen maar ook uw bandenspanning en restprofiel van uw wagenpark.

Het Bandencontrole systeem kan gebruikt worden door bedrijven welke de informatie over werkzaamheden zelf willen kunnen volgen.

Hoe voorkomt U bij controle dat steeds dezelfde voertuigen worden gecontroleerd?
Hiervoor gebruiken we de Bandencontrole.nl  sticker waar duidelijk kan worden aangeven en gezien welke werkzaamheden in welke maand hebben plaats gevonden.
Dit om te voorkomen dat steeds dezelfde wagens worden gecontroleerd of een bandenspanning controle krijgen.
Als de gegevens van de controles in het Bandencontrole.nl systeem worden ingegeven kunt U ook zien welke voertuigen niet gecontroleerd zijn.
Deze niet gecontroleerde voertuigen zijn erg belangrijk om verrassingen te voorkomen.

Hier het voorbeeld van de Bandencontrole.nl sticker
3

In de maand kan met een X een inspectie aangegeven worden en een O als de banden op spanning zijn gebracht, Opzet is minimaal 3 keer per jaar een bandenspanning controle.
Bandencontrole.nl kan als externe partner steek proeven doen om de de controles te controleren op correcte uitvoering.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RDW eisen omtrent vrachtwagen met een gewicht boven 3500 kg. 
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/APK/handleidingen/Regelgeving%20APK%20-%20Keuringseisen%2001-01-2013.pdf

1.       De wielen van bedrijfsauto’s moeten zijn voorzien van luchtbanden.

2.       De banden mogen geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas zichtbaar is.

3.       De banden mogen geen uitstulpingen vertonen

4.       De profilering van de hoofdgroeven van de banden van bedrijfsauto’s moet over de gehele omtrek van het loopvlak ten minste 1,6 mm bedragen, met uitzondering van slijtage-indicatoren.

5.       De banden van bedrijfsauto’s mogen niet zijn nageprofileerd. Van naprofileren is sprake indien slijtage-indicatoren zijn weggesneden, indien de profielvorm van de groef afwijkt van de originele

profielvorm, of indien in de bodem van de groef het karkas van de band zichtbaar is. In afwijking van het hiervoor bepaalde is naprofileren toegestaan indien de mogelijkheid daartoe op de band is

vermeld door de aanduiding "REGROOVABLE" of door het teken " ", met dien verstande dat het karkas van de band niet zichtbaar mag zijn.

6.       De op de band van een bedrijfsauto, in gebruik genomen na 31 december 1997, vermelde loadindex mag niet kleiner zijn dan de loadindex, behorende bij de maximumlast per band van de in het

kentekenregister vermelde as last. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen,artikel 50, van toepassing.

7.       Het loopvlak van de banden mag geen metalen elementen bevatten die tijdens het rijden daar buiten kunnen uitsteken.

8.     De banden op één as moeten dezelfde maataanduiding hebben, behalve wanneer een nood- of reservewiel wordt gebruikt.

 

Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport. Lid 2 en 3: visuele controle, terwijl de bedrijfsauto

zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt, waarbij het wiel wordt rondgedraaid.

Visuele controle, terwijl de bedrijfsauto zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt, waarbij het wiel wordt rondgedraaid. 

In geval van twijfel wordt de profieldiepte gemeten met de profieldieptemeter. 

De minimale profieldiepte wordt gemeten in de brede groeven waarin door de fabrikant de maximale diepte is bepaald, alsmede in de groeven waarin een slijtage-indicator aanwezig is.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De winterinstructies inzake minimale profieldiepte 2014-2015 (oktober-april)


- In alle landen waar een verplichting voor winterbanden (M+S of 3PMSF) geldt is dit alleen verplicht voor de trek(assen). Uitzondering hierop is Noorwegen die M+S banden vereist op alle assen behalve liftassen. 

De situatie hier niet helemaal duidelijk want deze plicht zou vooral gelden in de meest noordelijke provincies Nordland, Troms en Finnmark. 

- De winterbandenplicht op alle assen, dus ook trailers zal wellicht deze winter uitgebreid worden naar Zweden / Rusland en Turkije*2. Bij mijn weten is dit voor Noorwegen al officieel. 

- Verder leggen meer en meer landen een minimale profieldiepte op voor bedrijfswagenbanden in winterse omstandigheden: 
- Bosnie & Herzegovina 4 mm 
- Kroatiê                          4 mm
- Tsjechië                         5 mm 
- Griekenland                  2 mm 
- Kosovo                          4 mm 
- Macedonië                    6 mm 
- Rusland                         4 mm 
- Serviê                            4 mm 
- Slovenië                        4 mm 
- Zweden                         5 mm 
- Noorwegen                    5 mm *1
- Slovakije                       3 mm 

*1  Vanaf 01-01-2015 is het in Noorwegen verplicht voor alle assen banden met M+S markering te monteren.

*2  Momenteel is het niet duidelijk of de wettelijke bepaling in Turkije vanaf 01-11-2014 ingaat voor M+S banden op alle geremde assen.

3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sites met meer informatie over Noorwegen en Zweden:

 http://stronordic.com/information-2/winter-tyres/truck/ 

http://www.vegvesen.no/en/Traffic/Planning+your+trip/Truckers+guide/truckers-guide-presented-by-donna-diesel

Last up-date 05-12-2014 Noorwegen

http://goo.gl/L071jt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waarom winterbanden?

’s Winters is de weg altijd minder betrouwbaar dan bij warm weer; ongeacht of u te maken hebt met sneeuw, ijzel of gewoon een nat wegdek, de grip is altijd minder dan in de zomer.Dankzij de specifieke vorm van de winterband, die het water onder de band afvoert, vermindert een winterband de risico’s van aquaplaning.

Een winterband heeft een veel betere grip en een uitstekende rijeigenschappen, dankzij het profiel dat dieper is dan bij een zomerband. Het profiel van een winterband heeft namelijk veel meer lamellen dan een zomerband, zodat hij meer grip heeft in sneeuw. Een winterband heeft een bijzonder rubbermengsel met silica dat zich aanpast aan de koude temperaturen en zorgt voor een groter remvermogen.

Om te onthouden:

Houd altijd in gedachten dat een beijzelde wegTwee keer zo glad is als een besneeuwde weg;
Vier keer zo glad is als een natte weg of een weg met een laagje gesmolten sneeuw;
Acht keer zo glad is als een droge weg...

Rijgedrag bij sneeuw

Wees u bewust van uw beperkingen en van die van andere automobilisten. Blijf u concentreren op de omgeving.
Maak geen abrupte bewegingen, trek niet bruusk op (dit moet geleidelijk en langzaam gebeuren), rem niet plotseling en rij niet te hard.
Vergroot de afstand tussen uw auto en degene die voor u rijdt.
Om het risico van slippen te verkleinen als u bergopwaarts rijdt, kunt u eerder naar een hogere versnelling schakelen dan u doet bij droog weer.

Remmen
U moet anticiperen op het remmen door een inschatting te maken van de benodigde remweg en door afwisselend af te remmen op de motor en met het rempedaal.
Het remmen moet zeer geleidelijk gebeuren om blokkering van de wielen te voorkomen wat kan leiden tot slippen en verlies van controle over de auto.
Als de wielen blokkeren en u slipt, moet u het rempedaal loslaten om weer grip te krijgen en vervolgens opnieuw, geleidelijk blijven afremmen op de motor. Om het risico van blokkering van de wielen tijdens het afdalen te verkleinen, kunt u later naar een andere versnelling schakelen dan u doet bij droog weer.
Voordat u een lastige manoeuvre maakt (scherpe bocht, afremmen) dient u op het remmen te anticiperen en ervoor te zorgen dat dit zo geleidelijk mogelijk gebeurt door af te remmen op de motor.

Optrekken
Wanneer u met uw auto op sneeuw optrekt, moet u dit zeer geleidelijk doen om het risico van slippen te voorkomen. Als de wielen slippen, schakelt u naar een hogere versnelling om de kracht op de wielen te verminderen en de auto goed mee te krijgen.

Bochten
Voordat u een bocht neemt, moet u snelheid terugnemen en ervoor zorgen dat u in een rechte lijn afremt. Bij het nemen van de bocht moet u soepel en constant insturen om te voorkomen dat de band geen contact meer maakt en niet meer reageert.
In de bocht moet u een lage en constante snelheid aanhouden om de auto in balans te houden. Als de voorkant niet meer reageert, moet u weer grip zien te krijgen. Hiervoor neemt u snelheid terug door uw voet van het gaspedaal te halen: indien nodig drukt u lichtjes op de rem zonder de wielen te blokkeren. Als de auto aan de achterkant wegglijdt (voorwielaandrijving), versnelt u om het evenwicht te herstellen. Rem in geen geval, omdat dat de achterkant nog meer uit balans haalt

2